Оцінка протипожежного стану об’єкта

Відповідно до статті 57 Кодексу цивільного захисту України, виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Початок роботи новоутворених підприємств, використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану має проводитись суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану оформлюється та надається саме цим суб’єктом.

Позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта спрямована на визначення:

  • відповідності приміщень, будівель та споруд, територій, на яких вони розміщені, вимогам чинного законодавства у сфері пожежної безпеки;
  • достатності та відповідності організаційних, технічних та інших заходів, які спрямовані на запобігання та мінімізацію ризиків виникнення пожеж, максимізацію безпеки життя та/або здоров’я людей, зменшення матеріальних втрат тощо;
  • забезпечення необхідних умов для оперативного виклику пожежних підрозділів та ліквідації пожежі у випадку її виникнення.

 

Також спеціалісти ПП «Експерт Сек’юріті» проводять експертизу проектної документації з питань пожежної безпеки

За результатами проведення експертизи проектної і будівельної документації Ви отримуєте технічний звіт, в  якому перераховані:

  • Виявлені в проектній документації порушення вимог пожежної безпеки.
  • Пропозиції і рекомендації по коригуванню проектної документації, можливі проектні рішення.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ